در اینجا شبکه‌ای ایجاد میشود که اطلاعات آن از طریق یک شبکه عمومی مثل اینترنت یا اینترانت جابه‌جا خواهد شد اما در عین حال با استفاده از الگوریتم‌های رمزنگاری و با تصدیق هویت این ارتباط هم‌چنان اختصاصی باقی می‌ماند و حتی در موارد لزوم میتوان از هش های اختصاصی جهت کد کردن اطلاعات استفاده نمود،کد و دکد کردن دیتا را در شعب مختلف به کار گرفت ، پس از بر قراری شبکه مجازی خصوصی میتوان از آن در ارتباطات لایه دو نیز استفاده کرد بدین گونه که گویی کاربران در یک شبکه قرار دارند. در شرکت هایی که دارای شعب پراکنده در سطح کشور یا بین المللی می باشند برقرای ارتباط بین دفاتر متعدد بسیار مفید خواهد بود . برای ارتباط بین دفاتر و یا دو شعبه از سازمان روشهای گوناگون متعددی وجود دارد که یکی از اقتصادی ترین آنها استفاده از شبکه خصوصی مجازی می باشد.

خدمات ارتباط شبکه

خدمات ارتباط شبکه

در شرکت هایی که دارای شعب پراکنده در سطح کشور یا بین المللی می باشند برقرای ارتباط بین دفاتر متعدد بسیار مفید خواهد بود . برای ارتباط بین دفاتر و یا دو شعبه از سازمان روشهای گوناگون متعددی وجود دارد که یکی از اقتصادی ترین آنها استفاده از شبکه خصوصی مجازی می باشد. در اینجا شبکه‌ای ایجاد میشود که اطلاعات آن از طریق یک شبکه عمومی مثل اینترنت یا اینترانت جابه‌جا خواهد شد اما در عین حال با استفاده از الگوریتم‌های رمزنگاری و با تصدیق هویت این ارتباط هم‌چنان اختصاصی باقی می‌ماند و حتی در موارد لزوم میتوان از هش های اختصاصی جهت کد کردن اطلاعات استفاده نمود وکلید دکد کردن دیتا را در شعب مختلف به کار گرفت ، پس از بر قراری شبکه مجازی خصوصی میتوان از آن در ارتباطات لایه دو نیز استفاده کرد بدین گونه که گویی کاربران در یک شبکه قرار دارند

اتصال شعبات پراکنده و ارتباط بین دفاتر سازمان

با استفاده از شبکه خصوصی مجازی مزایای بسیاری در گردش اطلاعات سازمانها برقرار می کند که از جمله آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

نصب و راه اندازی سریع ،از بین رفتن محدودیت جغرافیایی برای سازمانها ،انعطاف پذیری بالا در تغییر مکان ،مدیریت یکپارچه دسترسی به اینترنت و ارتباطات خارج از سازمان ،استفاده از تلفن های داخلی و کاهش هزینه خط های شهری به اشتراک گذاری نرم افزارها در شعبات مانند نرم افزار مالی یا نرم افزار فروش و انبار

خدمات برقراری ارتباط بین دفاتر و شعبات

  • عضویت در ناحیه کاربری وب سایت وی ساپ ایت ارسال تیکت با موضوع درخواست ارتباط بین شعب رسیدگی به درخواست شما و تماس کارشناسان با شما
  • بررسی وجود یا عدم وجود روتر مناسب در صورت نیاز خرید آن
  • رسیدگی به درخواست شما و تماس کارشناسان ما با شما
  • بررسی وجود یا عدم وجود روتر مناسب در صورت نیاز خرید آن
  • نصب و را ه اندازی وکانفیگ روتر ها
  • تحویل و قرارگیری روتر در سازمان شما
  • بررسی صحت و سلامت کارکرد شبکه