NOC مرکز اصلی و یکی از اجرای جدا نشدنی پشتیبانی فنیدر زیرساخت فن آوری اطلاعات سازمانهای کوچک و بزرگ است. فرقی نمی کند که وسعت سازمان شما چقدر میباشد در هر صورت مانیتورینگ و پایش دیتا و المانهای شبکه تاثیر مهمی در کیفیت و پایداری سرویسهای فن آوری اطلاعات دارد . اندازه گستردگی مرکزکنترل هر سازمان با گستردگی شبکه و سرویسهای آن سازمان رابطه مستقیم دارد. شما میتوانید بنا به گستردگی سازمانتان انتخاب نمایید که به چه میزان مرکز کنترل آن باید گسترده باشد ، یک یا دو نرم افزار بدون تکنسین یا مجموعه از نرم افزارهای پایش دیتا و تکنیسین های لایه گذاری شده.

خدمات مانیتورینگ

خدمات مانیتورینگ

NOC مرکز اصلی و یکی از اجرای جدا نشدنی پشتیبانی فنیدر زیرساخت فن آوری اطلاعات سازمانهای کوچک و بزرگ است. فرقی نمی کند که وسعت سازمان شما چقدر میباشد در هر صورت مانیتورینگ و پایش دیتا و المانهای شبکه تاثیر مهمی در کیفیت و پایداری سرویسهای فن آوری اطلاعات دارد . اندازه گستردگی مرکزکنترل هر سازمان با گستردگی شبکه و سرویسهای آن سازمان رابطه مستقیم دارد. شما میتوانید بنا به گستردگی سازمانتان انتخاب نمایید که به چه میزان مرکز کنترل آن باید گسترده باشد ، یک یا دو نرم افزار بدون تکنسین یا مجموعه از نرم افزارهای پایش دیتا و تکنیسین های لایه گذاری شده.

در واقع، NOC مسئول مانیتورینگ و پایش دیتا رویدادها یا شرایط خاص در شبکه است که ممکن است کارایی شبکه را کاهش داده و بنابراین نیاز به توجه ویژه ای دارند. برای مثال، مسئول مانیتورینگ قطع برق، هشدارهای ارتباطی، سرویس ها و مسائل دیگری است که می تواند در کارایی شبکه تاثیر بسزایی داشته باشند. همچنین NOC، مشکلات را آنالیز می کند، آنها را برطرف می سازد، با تکنسین سایت و دیگر NOC ها ارتباط برقرار می کند و مشکلات را ردیابی می کند و در صورت لزوم، مشکلات را به تکنسین مناسب ارجاع می دهد. مثلا زمانیکه پاورس نشان دادن تمام وقایع وجود دارد.اغلب اوقات، NOC مشکلات را بصورت سلسله مراتبی برطرف می کنند بنابراین اگر مشکلی در یک بازه زمانی مشخصی برطرف نشد، برای تسریع بیشتر در حل آن، به سطح بعدی اطلاع داده می شود. بسیاری از NOC ها، چندین try دارند که سطح تجربه تکنسین NOC را نشان می دهد. یک تکنسیسن جدید به عنوان tries 1 شناخته می شود ولی تکنسینی که چندین سال سابقه دارد ممکن است سطح tries 3 یا tries 4 باشد.ممکن است سازمان های بزرگ، برای مدیریت شبکه های مختلف یا برای ایجاد افزونگی (redundancy) دارای چندین NOC باشند یا تا زمانیکه یکی از مراکز از کار افتاد، مرکز دیگر بتواند به کار خود ادامه دهد.

مرکز عملیات و مدیریت شبکه یک واحد سازمانی متشکل از نیروی های انسانی ، ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری و نیز مجموعه ای از فراینده های تعریف شده جهت مانیتورینگ و پایش دیتا و مدیریت کلیه بخش های یک شبکه از ایستگاه های کاری تا سرورها و دیگر تجهیزات است.به طور کلی وظایف مرکز عملیات شبکه عبارتند از :

- عملیات پایش و مدیریت روز مره کلیه تجهیزات شبکه - نقطه ای متمرکز برای کلیه تماسهای کاربران شبکه - پردازش و رفع اشکالات بوجود آمده در شبکه و اطمینان از عملکرد بدون وقفه شبکه - ثبت کلیه وقایع از قبیل تعقیرات در پیکر بندیها ، اختلالات به وجود آمده ، وضعیت کارکرد شبکه و شکایت های کاربران - مطلع شدن از مشکلات احتمالی قبل از وقوع آن و یا قبل از اختلال در کار کاربران

ایجاد چنین مرکزی با خرید و نصب چند نرم افزار و سخت افزار به تنهائی ممکن نیست. برای داشتن مرکز کنترل مدیریت شبکه علاوه بر ابزار،به طراحی و تعریف فرایندهای مربوط به این مرکز نیاز می باشد . بیشتر ابزار مورد استفاده در مرکز کنترل و مدیریت شبکه، ابزاری هستند که در خود سیستم عامل و یا تجهیزات وجود دارند مانند ….,Ping,Trace, Syslog,SNMP که استفاده از این ابزارهای ساده و یا ابزارهای پیشرفته دیگر مانند:IVOLI , Solarwinds,Cisco work , HP open View میتواند در مدیریت و عملکرد بهتر شبکه بسیار مفید باشد.