منظور از حقوق و دستمزد(Payroll) پرداخت هزینه ای است که به جبران فعالیت های کارکنان در هر موسسه یا بنگاه اقتصادی پرداخت می گردد. هزینه حقوق و دستمزد بیانگر سهم نیروی کار در تولید محصولات یا ارائه خدمات است و به عنوان یکی از عوامل بهاء تمام شده مستلزم اندازه گیری ، کنترل و تجزیه و تحلیل مستمر می باشد. البته منظور از حقوق مبلغ ریالی و جنبه های مادی، جبران سازی بوده و بدیهی است که جنبه های انگیزشى نیز از اهمیت خاص خود برخوردار است که خارج از مفهوم حقوق ودستمزد قرار دارد. نکته قابل توجه اینکه منظور از دستمزد، پرداختى است که مبناى محاسبه آن، ساعت است و شیوه پرداخت به کارگران بوده و منظور از حقوق، پرداخت‌هایى است که ماهانه محاسبه وپرداخت می گردد و نوعا مربوط به پرداخت کارمندان می باشد.‌

نرم افزار حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

منظور از حقوق و دستمزد(Payroll) پرداخت هزینه ای است که به جبران فعالیت های کارکنان در هر موسسه یا بنگاه اقتصادی پرداخت می گردد. هزینه حقوق و دستمزد بیانگر سهم نیروی کار در تولید محصولات یا ارائه خدمات است و به عنوان یکی از عوامل بهاء تمام شده مستلزم اندازه گیری ، کنترل و تجزیه و تحلیل مستمر می باشد. البته منظور از حقوق مبلغ ریالی و جنبه های مادی، جبران سازی بوده و بدیهی است که جنبه های انگیزشى نیز از اهمیت خاص خود برخوردار است که خارج از مفهوم حقوق ودستمزد قرار دارد. نکته قابل توجه اینکه منظور از دستمزد، پرداختى است که مبناى محاسبه آن، ساعت است و شیوه پرداخت به کارگران بوده و منظور از حقوق، پرداخت‌هایى است که ماهانه محاسبه وپرداخت می گردد و نوعا مربوط به پرداخت کارمندان می باشد.

حقوق چیست؟

حقوق تخصیصی برای برای هر کارمند شامل مزایا و کسورات می باشد که مزایای را می توان در مواردی همچون :حقوق مبنا، فوق العاده شغل، عائله مندی، فوق العاده محل خدمت،فوق العاده جذب،و غیره نام برد و موارد کسور نیز می تواند شامل مالیات ، بیمه عمر، بیمه حقوق ۲۷ درصد، بازنشستگی ، وام صندوق و غیره باشد.

نرم افزار حقوق و دستمزد وی ساپ ایت

نرم افزار حقوق و دستمزد وی ساپ ایت در جهت سهولت در انجام محاسبات حقوق و دستمزد ساخته شده است که امکان تعریف پرسنل ، محل بیمه ، محل خدمت و محل مالیات را دارا می­باشد.

از مزیت های استفاده ازنرم افزار حقوق و دستمزد وی ساپ ایت می­توان به نکات زیر اشاره کرد :

  1. ثبت نوع شغل متناسب با بیمه وسایر اطلاعات مطابق با دیسکت بیمه
  2. ثبت حکم کارگزینی جهت پرسنل بر اساس مبنای آخرین حکم
  3. تهیه دیسکت یا لوح فشرده جهت سازمان تأمین اجتماعی
  4. تهیه دیسکت برای بانک بابت واریز به حساب پرسنل
  5. ثبت شیفت های کاری متناسب با محل خدمت و شیفت خدمت

نرم افزار حقوق و دستمزد وی ساپ ایت دارای قابلیت فرمول پذیری به صورت Open Source و به صورت آسان است که حتی خود کاربر میتواند با تغییرات فرمول متناسب با نحوه پرداخت حقوق آن مجموعه فرمول محاسبه حقوق را تغییر دهد.

گزارش گیری از این سیستم به صورت کاملا دلخواه انجام می پذیرد و می توان از تمام اطلاعات ورودی به هر صورتی گزارش تهیه نمود،فرمت های چاپ دلخواه برای چاپ فیش حقوقی نیز از مزیت های دیگر این نرم افزار حقوق و دستمزد وی ساپ ایت است.

طراحی تهیه دیسکت برای بانک های مورد نظر مشتری و همچین اضافه کردن آیتمهای جدید به اطلاعات پرسنل و حتی فیش حقوقی خروجی قابل تغییر است

ثبت ورود خروج دراین سیستم هم به حالت دستی و یا با دستگاه های جانبی و همچنین ثبت کارکرد به صورت کارکرد قراردادی امکانپذیر است

ثبت انواع وام و پس انداز وهرگونه مزایایی که آن مجموع به عنوان های مساعده یا وام در نظر میگیرد در پایان ماه به صورت اتوماتیک محاسبه میشود

پایه و اساس این نرم افزارحقوق و دستمزد مورد قبول سازمان های بیمه ، دارایی و سایر ارگان های دولتی است و خروجی های آن مورد تأیید این سازمان ها قرار می­گیرد که هرساله با تغییر قانون های مالیاتی به راحتی قابل تغییر است .