«حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است. به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن ،‌ هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است. چرا که اشخاص، شرکت‌ها و دولت برای تصمیم‌گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می‌توان به دست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه‌گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایه‌گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خودرا به سویی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی به دنبال برآورد ریسک سرمایه‌گذاری‌ها خواهند بود. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکت‌ها ، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری است.

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری

«حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است. به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن ،‌ هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است. چرا که اشخاص، شرکت‌ها و دولت برای تصمیم‌گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می‌توان به دست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه‌گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایه‌گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خودرا به سویی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی به دنبال برآورد ریسک سرمایه‌گذاری‌ها خواهند بود. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکت‌ها ، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری است.

نرم افزار حسابداری وی ساپ ایت

در نرم افزار حسابداری وی ساپ ایت امکان تعریف کدینگ حسابداری تا ۷سطح مهیا می­باشد و امکان تعریف تفصیلی های شناور را دارا می­باشد.

نرم افزار حسابداری وی ساپ ایت مزیت تعریف سال مالی مختلف و تعریف دلخواه محدوده زمانی آن را داراست و به همین صورت امکان غیر فعال کردن آن نیز وجود دارد.

نرم افزار مدیریت حسابداری تحت ویندوز وی ساپ ایت کاملا سازگار با صفحه کیبورد است که بدون استفاده از موس قابلیت ثبت اسناد را فراهم می­کند.

سند حسابداری در این سیستم قابلیت انتقال دارد یا خواندن اسناد از نرم افزار های دیگر را فراهم میکند و همچنین امکان تهیه تراز حسابداری در تمامی سطوح را و همچنین دفاتر حسابداری در تمام سطوح را فراهم می­آورد

ترکیب اسناد حسابداری درنرم افزار حسابداری وی ساپ ایت به صورت دوره ای ، ساده یا سرجمع حسابها می­باشد.