کنترل و نگهداری کلیه اطلاعات چکها و اسناد دریافتی از مشتریان و وجوه نقد و بانک از اهمیت فوق العاده ای برای شرکتها برخوردار است از آنجا که آخرین مرحله و غایت فعالیتهای اقتصادی دریافت بهای کالا و خدمات است وجود یک سیستم که بتواند اطلاعات اسناد را نگهداری کند ضرورت می یابد از سوی دیگر ضرورت پاسخگویی به سهامداران و شرکاء نیز به اهمیت وجود سیستم خزانه تاکید دارد. در گذشته سازمان ها و بنگاههای اقتصادی کوچک بودند. بنابراین این بخش نیز چندان برجسته نبود . امروزه به جهت گستردگی سازمانها و فاصله میان مدیریت و مالکیت موجب شده است پیچیدگی های خاصی نیز در جریان عملیات جاری پیش آید که بجز برخورداری از سیستم های قوی کسی از عهده آن برنخواهد آمد سیستم خزانه داری و کنترل نقدینگی (چک/صندوق) امکانات زیر را به همراه دارد نرم افزار خزانه داری وی ساپ ایت مرتبط با نرم افزار حسابداری می­باشد که امکان ارتباط با کدینگ حسابدرای را فراهم می­کند که شامل بانک های مختلف می­شود که در هر کدام ازین بانک ها امکان ایجاد دسته چک مجزا فراهم شده است مدیریت اسناد دریافتنی و پرداختنی(چکها و اوراق بهادار) ایجاد، اصلاح و حذف چک‌های مورد نظر تغییر وضعیت اسناد دریافتنی بین حالت‌های وصول نشده، در جریان وصول، وصول شده، برگشتی، واگذار شده یا نقد شده امکان تغییر وضعیت اسناد پرداختنی بین حالت‌های پاس نشده، پاس شده یا عودت یافته نمایش اقلام باز اسناد دریافتنی ( وصول نشده، در جریان وصول، برگشتی ) و (اقلام باز اسناد پرداختنی پاس نشده امکان ثبت و نمایش آرتیکل‌های مالی وابسته به عملیات مختلف انجام شده روی هر چک نمایش اسناد دریافتنی/ پرداختنی برحسب وضعیت‌های مختلف امکان نقد کردن مستقیم چک و واریز آن به صندوق نمایش چک‌هایی که موعد پرداخت آنها فرا رسیده نمایش چکهای با سررسید روز در آغاز کار برنامه امکان راس‌گیری مجموعه‌ای از چک‌ها برای تاریخ‌های مختلف امکان تعریف دسته چک برای چکهای پرداختنی انجام کلیه عملیات مالی از قبیل صدور سند، ایجاد، اصلاح و حذف آرتیکل‌های‌ وابسته به صورت خودکار و وصول چک در بانک‌های معرفی شده به سیستم وجود امکانات قدرتمند برای جستجو و فیلترینگ و مرتب کردن چک‌ها و گرفتن گزارش‌های متنوع برحسب شماره، تاریخ، مبلغ، پرداخت کننده، دریافت کننده و …. دریافت و پرداخت به صورت ترکیبی از نقد و چک ( به تعداد دلخواه ) امکان نگهداری به روز اطلاعات صندوق‌ها و بانک‌ها (شامل موجودی نقدی و اوراق بهادار ) انجام خودکار عملیات مالی مربوط به هر یک از دریافت‌ها و پرداخت‌ها ارائه گزارش صورت مغایرت بانکی و اختلافات بین صورتحساب بانکی و دفتر حساب بانک ارائه گزارش ریز دریافت‌ها و پرداخت‌ها به طرف حساب مشخص در فاصله زمانی دلخواه گزارش موازنه منابع و مصارف برای تخمین موجودی هر بانک در زمان آینده و گزارش دفتر بانک گزارش موجودی صندوق در تاریخ معین به تفکیک نقد و چک مشاهده آرتیکل‌های مالی وابسته به هر سند دریافت یا پرداخت امکان دریافت اسناد پرداختنی عودت یافته

نرم افزار خزانه داری

خزانه داری

کنترل و نگهداری کلیه اطلاعات چکها و اسناد دریافتی از مشتریان و وجوه نقد و بانک از اهمیت فوق العاده ای برای شرکتها برخوردار است از آنجا که آخرین مرحله و غایت فعالیتهای اقتصادی دریافت بهای کالا و خدمات است وجود یک سیستم که بتواند اطلاعات اسناد را نگهداری کند ضرورت می یابد از سوی دیگر ضرورت پاسخگویی به سهامداران و شرکاء نیز به اهمیت وجود سیستم خزانه تاکید دارد. در گذشته سازمان ها و بنگاههای اقتصادی کوچک بودند. بنابراین این بخش نیز چندان برجسته نبود . امروزه به جهت گستردگی سازمانها و فاصله میان مدیریت و مالکیت موجب شده است پیچیدگی های خاصی نیز در جریان عملیات جاری پیش آید که بجز برخورداری از سیستم های قوی کسی از عهده آن برنخواهد آمد سیستم خزانه داری و کنترل نقدینگی (چک/صندوق) امکانات زیر را به همراه دارد نرم افزار خزانه داری وی ساپ ایت مرتبط با نرم افزار حسابداری می­باشد که امکان ارتباط با کدینگ حسابدرای را فراهم می­کند که شامل بانک های مختلف می­شود که در هر کدام ازین بانک ها امکان ایجاد دسته چک مجزا فراهم شده است مدیریت اسناد دریافتنی و پرداختنی(چکها و اوراق بهادار) ایجاد، اصلاح و حذف چک‌های مورد نظر تغییر وضعیت اسناد دریافتنی بین حالت‌های وصول نشده، در جریان وصول، وصول شده، برگشتی، واگذار شده یا نقد شده امکان تغییر وضعیت اسناد پرداختنی بین حالت‌های پاس نشده، پاس شده یا عودت یافته نمایش اقلام باز اسناد دریافتنی ( وصول نشده، در جریان وصول، برگشتی ) و (اقلام باز اسناد پرداختنی پاس نشده امکان ثبت و نمایش آرتیکل‌های مالی وابسته به عملیات مختلف انجام شده روی هر چک نمایش اسناد دریافتنی/ پرداختنی برحسب وضعیت‌های مختلف امکان نقد کردن مستقیم چک و واریز آن به صندوق نمایش چک‌هایی که موعد پرداخت آنها فرا رسیده نمایش چکهای با سررسید روز در آغاز کار برنامه امکان راس‌گیری مجموعه‌ای از چک‌ها برای تاریخ‌های مختلف امکان تعریف دسته چک برای چکهای پرداختنی انجام کلیه عملیات مالی از قبیل صدور سند، ایجاد، اصلاح و حذف آرتیکل‌های‌ وابسته به صورت خودکار و وصول چک در بانک‌های معرفی شده به سیستم وجود امکانات قدرتمند برای جستجو و فیلترینگ و مرتب کردن چک‌ها و گرفتن گزارش‌های متنوع برحسب شماره، تاریخ، مبلغ، پرداخت کننده، دریافت کننده و …. دریافت و پرداخت به صورت ترکیبی از نقد و چک ( به تعداد دلخواه ) امکان نگهداری به روز اطلاعات صندوق‌ها و بانک‌ها (شامل موجودی نقدی و اوراق بهادار ) انجام خودکار عملیات مالی مربوط به هر یک از دریافت‌ها و پرداخت‌ها ارائه گزارش صورت مغایرت بانکی و اختلافات بین صورتحساب بانکی و دفتر حساب بانک ارائه گزارش ریز دریافت‌ها و پرداخت‌ها به طرف حساب مشخص در فاصله زمانی دلخواه گزارش موازنه منابع و مصارف برای تخمین موجودی هر بانک در زمان آینده و گزارش دفتر بانک گزارش موجودی صندوق در تاریخ معین به تفکیک نقد و چک مشاهده آرتیکل‌های مالی وابسته به هر سند دریافت یا پرداخت امکان دریافت اسناد پرداختنی عودت یافته

نرم افزار خزانه داری وی ساپ ایت

نرم افزار خزانه داری وی ساپ ایت مرتبط با نرم افزار حسابداری می­باشد که امکان ارتباط با کدینگ حسابدرای را فراهم می­کند که شامل بانک های مختلف می­شود که در هر کدام ازین بانک ها امکان ایجاد دسته چک مجزا فراهم شده است همانند تمامی نـرم افزار های وی ساپ ایت فرآیند چاپی کاملا به صورت دلخواه است که شامل چاپ رسید و چاپ چک های بانکی می­باشد.

اعلام وصول چک و همچنین خرج چک های دریافتی بصورت ساده و یا جدولی و یا واگذاری چک دریافتی به بانک و اعلام وصول آن در نرم افزار خزانه داری وی ساپ ایت تعبیه شده است.امکان ثبت فیش های نقدی و یا واریزی به بانک در این برنامه وجود دارد. تمامی مراحل خزانه داری دارای روند ثبت اتوماتیک سند حسابداری بر روی نرم افزار حسابداری وی ساپ ایت است.همچنین قابلیت رأس گیری برای چک های دریافتی فراهم شده است و همچنین فرم ثبت درخواست برای صدور چک های پرداختی و تأییده ی آن توسط مدیر مربوطه فراهم است.

سیستم خزانه دار

کنترل و نگهداری کلیه اطلاعات چکها و اسناد دریافتی از مشتریان و وجوه نقد و بانک از اهمیت فوق العاده ای برای شرکتها برخوردار است از آنجائیکه آخرین مرحله و غایت فعالیتهای اقتصادی دریافت بهای کالا و خدمات است وجود یک سیستم که بتواند اطلاعات اسناد را نگهداری کند ضرورت می یابد از سوی دیگر ضرورت پاسخگویی به سهامداران و شرکاء نیز به اهمیت وجود سیستم خزانه تاکید دارد. در گذشته سازمان ها و بنگاههای اقتصادی کوچک بودند. بنابراین این بخش نیز چندان برجسته نبود . امروزه به جهت گستردگی سازمانها و فاصله میان مدیریت و مالکیت موجب شده است پیچیدگی های خاصی نیز در جریان عملیات جاری پیش آید که بجز برخورداری از سیستم های قوی کسی از عهده آن برنخواهد آمد

سیستم خزانه داری و کنترل نقدینگی (چک/صندوق) امکانات زیر را به همراه دارد

مدیریت اسناد دریافتنی و پرداختنی(چکها و اوراق بهادار) ایجاد، اصلاح و حذف چک‌های مورد نظر تغییر وضعیت اسناد دریافتنی بین حالت‌های وصول نشده، در جریان وصول، وصول شده، برگشتی، واگذار شده یا نقد شده امکان تغییر وضعیت اسناد پرداختنی بین حالت‌های پاس نشده، پاس شده یا عودت یافته نمایش اقلام باز اسناد دریافتنی ( وصول نشده، در جریان وصول، برگشتی ) و (اقلام باز اسناد پرداختنی پاس نشده امکان ثبت و نمایش آرتیکل‌های مالی وابسته به عملیات مختلف انجام شده روی هر چک نمایش اسناد دریافتنی/ پرداختنی برحسب وضعیت‌های مختلف امکان نقد کردن مستقیم چک و واریز آن به صندوق نمایش چک‌هایی که موعد پرداخت آنها فرا رسیده نمایش چکهای با سررسید روز در آغاز کار برنامه امکان راس‌گیری مجموعه‌ای از چک‌ها برای تاریخ‌های مختلف امکان تعریف دسته چک برای چکهای پرداختنی انجام کلیه عملیات مالی از قبیل صدور سند، ایجاد، اصلاح و حذف آرتیکل‌های‌ وابسته به صورت خودکار و وصول چک در بانک‌های معرفی شده به سیستم وجود امکانات قدرتمند برای جستجو و فیلترینگ و مرتب کردن چک‌ها و گرفتن گزارش‌های متنوع برحسب شماره، تاریخ، مبلغ، پرداخت کننده، دریافت کننده و …. دریافت و پرداخت به صورت ترکیبی از نقد و چک ( به تعداد دلخواه )

امکان نگهداری به روز اطلاعات صندوق‌ها و بانک‌ها (شامل موجودی نقدی و اوراق بهادار ) انجام خودکار عملیات مالی مربوط به هر یک از دریافت‌ها و پرداخت‌ها ارائه گزارش صورت مغایرت بانکی و اختلافات بین صورتحساب بانکی و دفتر حساب بانک ارائه گزارش ریز دریافت‌ها و پرداخت‌ها به طرف حساب مشخص در فاصله زمانی دلخواه گزارش موازنه منابع و مصارف برای تخمین موجودی هر بانک در زمان آینده و گزارش دفتر بانک گزارش موجودی صندوق در تاریخ معین به تفکیک نقد و چک مشاهده آرتیکل‌های مالی وابسته به هر سند دریافت یا پرداخت امکان دریافت اسناد پرداختنی عودت یافته

نرم افزار خزانه داری وی ساپ ایت

نرم افزار خزانه داری وی ساپ ایت مرتبط با نرم افزار حسابداری می­باشد که امکان ارتباط با کدینگ حسابدرای را فراهم می­کند که شامل بانک های مختلف می­شود که در هر کدام ازین بانک ها امکان ایجاد دسته چک مجزا فراهم شده است همانند تمامی نـرم افزار های وی ساپ ایت فرآیند چاپی کاملا به صورت دلخواه است که شامل چاپ رسید و چاپ چک های بانکی می­باشد.

اعلام وصول چک و همچنین خرج چک های دریافتی بصورت ساده و یا جدولی و یا واگذاری چک دریافتی به بانک و اعلام وصول آن در نرم افزار خزانه داری وی ساپ ایت تعبیه شده است.امکان ثبت فیش های نقدی و یا واریزی به بانک در این برنامه وجود دارد. تمامی مراحل خزانه داری دارای روند ثبت اتوماتیک سند حسابداری بر روی نرم افزار حسابداری وی ساپ ایت است.همچنین قابلیت رأس گیری برای چک های دریافتی فراهم شده است و همچنین فرم ثبت درخواست برای صدور چک های پرداختی و تأییده ی آن توسط مدیر مربوطه فراهم است.