با استفاده از شبکه خصوصی مجازی مزایای بسیاری در گردش اطلاعات سازمان ها برقرار می شود که از جمله آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد

مجازی سازی

مجازی سازی

با استفاده از شبکه خصوصی مجازی مزایای بسیاری در گردش اطلاعات سازمان ها برقرار می شود که از جمله آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد

مزایای سرویس های مجازی سازی

نصب و راه اندازی سریع از بین رفتن محدودیت جغرافیایی برای سازمان ها انعطاف پذیری بالا در تغییر مکان مدیریت یکپارچه دسترسی به اینترنت و ارتباطات خارج از سازمان استفاده از تلفن های داخلی و کاهش هزینه خط های شهری به کارگیری گذاری نرم افزار های مالی یا نرم افزار فروش و انبار به صورت یک پارچه در تمامی شعبات و فروشکاه های شرکت شما

"

مراحل انجام پروژه های سرویس های مجازی سازی

 
  • شناخت نیازهای پروژه و هدف مشتری از در خواست راه کار
  • شناخت سرویس های سخت افزاری و نرم افزاری موجود
  • بررسی تعداد کاربران و سرویس ها
  • مشاوره به مشتری در خصوص تهییه راهکار مناسب
  • انتخاب سرویس مناسب
  • مستند کردن مراحل و تشکیلات پروژه جهت تصویب و عقد قرارداد
  • اجرا و پیاده سازی مجازی سازی
  • دوره سه ماهه گارانتی جهت رفع نواقص احتمالی